Gaggenau oven error code


Error code E05-32

If your oven shows error code E05-32, indicates error with the button. This is either because the button has been held down for too long or because the button has become stuck. Try loosening the button to fix the problem.

Error code E05-11

If your oven displays the error code E05-11, it indicates that there is air in the system. To resolve the error code E511 issue, follow these steps:

Error code E010D

If your oven displays error code E010D, it indicates a fault in the electronics. This can both be due to a faulty control module, but can also be due to other faulty parts in the oven.

Error code E106

If your oven displays error code E106, it indicates that the door is not locked during self-cleaning. This is solved by replacing the door lock.

Find door lock here

Error code ER0

If your oven shows error code ER0, it indicates a fault in the electronics. This can both be due to a faulty control module, but can also be due to other faulty parts in the oven.

Error code ER1

If your oven displays the error code ER1, it indicates a fault with the PT5000 temperature sensor. This can be solved by replacing the thermostat in the oven.

Error code ER3

If your oven displays the error code ER3, it indicates that the oven has detected overheating. This can be solved by replacing the cooling fan.

Error code ER4

If your oven displays the error code ER4, it indicates a fault with the PT5000 temperature sensor. This can be solved by replacing the thermostat in the oven.

Error code ER6

If your oven displays the error code ER6, it indicates that the door is open. This can be solved by replacing the door lock.

Find door lock here

Error code ER7

Hvis din ovn viser fejlkoden ER7, indikerer det at døren er åben. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Error code ER9

Hvis din ovn viser fejlkoden ER9, indikerer det at ovnen har registreret en strømafbrydelse. Dette kan løses ved at afbryde strømmen til ovnen i 30 minutter og derefter tilslutte den til strøm igen. Hvis dette ikke løser problemet, skyldes det nok et defekt kontrolmodul.

Error code ER11

Hvis din ovn har fejlkode ER11, er der fejl ved knappen. Denne fejlkode opstår typisk, når knappen er holdt nede i for langt tid eller at knappen har sat sig fast. Dette kan løses ved at løsne knappen.

Error code ER15

Hvis din ovn viser fejlkode ER15, indikerer det at temperaturen er for høj. Denne fejlkode opstår når ovnen registrerer at temperaturen overstiger 380 grader. Det er højst sandsynligt pyrolyseprogrammet som er startet. Lad programmet køre færdig, og fejlkoden burde forsvinde igen.